(1)
Haugen, T. A. Funksjonell Grammatikk Som metaspråk I Skulen – Ei Moglegheit for djupnelæring I Arbeid Med språk Og Tekst. ADNO 2019, 13, Art. 9, 22 sider.