(1)
Matre, M. E.; Cameron, D. L. Fører opplæring I Felles Vurderingskriterier Til større Grad Av Enighet? En Studie Av Tekstvurdering Som En Del Av Spesialpedagogutdanning. ADNO 2018, 12, Art. 11, 20 sider.