(1)
Goga, N. Økokritiske Litteratursamtaler – En Arena for økt Bevissthet Om økologisk Samspill?. ADNO 2019, 13, Art. 3, 21 sider.