(1)
Bjønness, B.; Sinnes, A. T. Hva Hemmer Og Fremmer Arbeidet Med Utdanning for Bærekraftig Utvikling I videregående Skole?. ADNO 2019, 13, Art. 4, 20 sider.