(1)
Kvam, E. K. Praksisveiledning Og lærerstudenters Profesjonelle Utvikling. Om Utviklende Kunnskapsprosesser I lærerutdanningens Praksisveiledning. ADNO 2019, 13, Art. 12, 19 sider.