(1)
Brekke, M.-B. R.; Eide, M. L. Praksisfortelling, Refleksjon Og Transformativ læring. ADNO 2019, 13, 20 sider.