(1)
Kvamme, O. A.; Sæther, E.; Ødegaard, M. Bærekraftdidaktikk Som Forskningsfelt. ADNO 2019, 13, Art. 0, 8 sider.