Hvistendahl, R. E. (2007). Kjære lesere. Acta Didactica Norge, 1(1), (04.10.2007) 2 sider. https://doi.org/10.5617/adno.1012