Leganger-Krogstad, H. (2007). Møtet mellom fag og politikk i en læreplanprosess, eksemplifisert ved KRL. Acta Didactica Norge, 1(1), (03.10.2007) 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.1014