Kjeldstadli, K. (2007). Tolk for mangfold - talsmann for enhet? Universitetskultur og lærerutdanning i det 21. hundreåret. Acta Didactica Norge, 1(1), (02.10.2007) 14 sider. https://doi.org/10.5617/adno.1017