Andreassen, R. (2008). Ny fagbok av Astrid Roe: Lesedidaktikk - etter den første leseopplæringen. Acta Didactica Norge, 2(1), (Art. 7, 2 sider). https://doi.org/10.5617/adno.1028