Lied, S. (2009). Lærer- og elevmangfold i det livstolkingsplurale norske klasserommet – utfordringer og muligheter for lærerutdanningen. Acta Didactica Norge, 3(1), (Art. 3, 23 sider). https://doi.org/10.5617/adno.1034