Skagen, K. (2009). Veiledning i praksis. Om praksisopplæring i norsk allmennlærerutdannelse. Acta Didactica Norge, 3(1), (Art. 8, 15 sider). https://doi.org/10.5617/adno.1036