Abildgaard, E., & Helland, T. (2011). Sammenligning av engelskkunnskaper hos to grupper 6. – 7. klassinger undervist etter henholdsvis L97 og K06. Acta Didactica Norge, 5(1), (Art 1, 23 sider). https://doi.org/10.5617/adno.1062