Cardona, M. D., Didriksen, A. A., & Gjesdal, A. M. (2014). Korpusbasert undervisning i fremmedspråkene: La elevens nysgjerrighet sette dagsorden. Acta Didactica Norge, 8(2), Art. 4, 26 sider. https://doi.org/10.5617/adno.1127