Bjørke, C., & Grønn, B. (2014). Fremmedspråk på barnetrinnet - quo vadis?. Acta Didactica Norge, 8(2), Art. 11, 19 sider. https://doi.org/10.5617/adno.1134