Andersson-Bakken, E., & Bakken, J. (2015). Forskere i norske avisers dekning av skole. Acta Didactica Norge, 9(1), Art. 16, 19 sider. https://doi.org/10.5617/adno.2215