Angelo, E. (2016). Lærerutdannerens profesjonsforståelse En innfallsvinkel til å profesjonalisere lærerutdannerfeltet. Acta Didactica Norge, 10(2), 108–131. https://doi.org/10.5617/adno.2354