Maugesten, M., & Mellegård, I. (2015). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning-utvikling i kunnskapskulturen. Acta Didactica Norge, 9(1), Art. 13, 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.2369