Elstad, E., & Christophersen, K. A. (2018). Læreres mestringsforventninger til å undervise i teknologirike læringsomgivelser og deres opplevde utfordringer. Acta Didactica Norge, 12(1), Art. 4, 19, sider. https://doi.org/10.5617/adno.3042