Elstad, E., & Christophersen, K.-A. (2018). Læreres kollegiale hjelpsomhet med IKT i undervisning og deres forbedringsbestrebelser. Acta Didactica Norge, 12(1), Art. 2, 20, sider. https://doi.org/10.5617/adno.3589