Elstad, E., Lejonberg, E., & Christophersen, K. A. (2018). Ungdomstrinn i utvikling: Hvilke faktorer påvirker læreres kollektive engasjement for å stimulere elevers skriftlige ferdigheter i skolefagene?. Acta Didactica Norge, 12(3), Art. 1, 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.4689