Larsen, A. S., Brujordet, M. O., Ofte, I., & Torvatn, A. C. (2018). Arbeid med argumenterende tekst på 3. trinn. En delstudie fra prosjektet Innføring av sjangerpedagogikk i tre trondheimsskoler. Acta Didactica Norge, 12(1), Art. 9, 17, sider. https://doi.org/10.5617/adno.4726