Heimark, G. E. (2007). Fagdidaktikk og fremmedspråksdidaktikk. Et forsøk på å plassere 2. fremmedspråk i et fagdidaktisk perspektiv.1. Acta Didactica Norge, 1(1), 15. https://doi.org/10.5617/adno.4777