Helleve, I., Ulvik, M., & Smith, K. (2018). «Det handler om å finne sin egen form» Læreres profesjonelle handlingsrom - hvordan det blir forstått og utnyttet. Acta Didactica Norge, 12(1), Art. 1, 22, sider. https://doi.org/10.5617/adno.4794