Tangen, S., & Nordahl Husebye, B. (2019). Interessebasert kroppsøving. Acta Didactica Norge, 13(3), 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.4812