Häggström, M., & Udén, A. (2018). Praxisteori i kölvattnet av breddad rekrytering – scaffoldingmodell som stöd för att förstå sambandet mellan teoretiska perspektiv och praktisk verksamhet. Acta Didactica Norge, 12(1), Art. 6, 19, sider. https://doi.org/10.5617/adno.5457