Hatlevik, I. K. R., & Lejonberg, E. (2019). Mentoroppfølging i lektorutdanningen: Hvordan oppfølging ved en mentor kan bidra til en god studiestart for lektorstudenter. Acta Didactica Norge, 13(1), Art. 2, 27 sider. https://doi.org/10.5617/adno.5485