Golden, A., & Steien, G. B. (2018). ”Snakke med ved? Snakke med maskin?” Voksne flyktningers narrativer om norskopplæring. Acta Didactica Norge, 12(3), Art. 4, 24 sider. https://doi.org/10.5617/adno.5916