Fodstad, L. A., & Mortensvik, A. (2018). Øvelser i empati og kulturell tilgang. Avgangselevers legitimering av arbeid med eldre skjønnlitteratur i videregående opplæring. Acta Didactica Norge, 12(3), Art. 5, 22 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6149