Skar, G. B. U., & Aasen, A. J. (2018). Å måle skriving som grunnleggende ferdighet. Acta Didactica Norge, 12(4), Art. 10, 29 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6280