Ojala, M. (2019). Känslor, värden och utbildning för en hållbar framtid: Att främja en kritisk känslokompetens i klimatundervisning. Acta Didactica Norge, 13(2), Art. 1, 17 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6440