Goga, N. (2019). Økokritiske litteratursamtaler – en arena for økt bevissthet om økologisk samspill?. Acta Didactica Norge, 13(2), Art. 3, 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6447