Bjønness, B., & Sinnes, A. T. (2019). Hva hemmer og fremmer arbeidet med Utdanning for Bærekraftig Utvikling i videregående skole?. Acta Didactica Norge, 13(2), Art. 4, 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6474