Kvam, E. K. (2019). Praksisveiledning og lærerstudenters profesjonelle utvikling. Om utviklende kunnskapsprosesser i lærerutdanningens praksisveiledning. Acta Didactica Norge, 13(1), Art. 12, 19 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6628