Brekke, M.-B. R., & Eide, M. L. (2019). Praksisfortelling, refleksjon og transformativ læring. Acta Didactica Norge, 13(3), 20 sider. https://doi.org/10.5617/adno.6910