BJØRKE, C.; GRØNN, B. Fremmedspråk på barnetrinnet - quo vadis?. Acta Didactica Norge, v. 8, n. 2, p. Art. 11, 19 sider, 30 sep. 2014.