ELSTAD, E.; CHRISTOPHERSEN, K. A. Læreres mestringsforventninger til å undervise i teknologirike læringsomgivelser og deres opplevde utfordringer. Acta Didactica Norge, v. 12, n. 1, p. Art. 4, 19, sider, 12 feb. 2018.