LARSEN, A. S.; BRUJORDET, M. O.; OFTE, I.; TORVATN, A. C. Arbeid med argumenterende tekst på 3. trinn. En delstudie fra prosjektet Innføring av sjangerpedagogikk i tre trondheimsskoler. Acta Didactica Norge, v. 12, n. 1, p. Art. 9, 17, sider, 5 jun. 2018.