HEIMARK, G. E. Fagdidaktikk og fremmedspråksdidaktikk. Et forsøk på å plassere 2. fremmedspråk i et fagdidaktisk perspektiv.1. Acta Didactica Norge, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 15, 2007. DOI: 10.5617/adno.4777. Disponível em: https://journals.uio.no/adno/article/view/4777. Acesso em: 23 okt. 2021.