TANGEN, S.; NORDAHL HUSEBYE, B. Interessebasert kroppsøving. Acta Didactica Norge, v. 13, n. 3, p. 21 sider, 25 nov. 2019.