HÄGGSTRÖM, M.; UDÉN, A. Praxisteori i kölvattnet av breddad rekrytering – scaffoldingmodell som stöd för att förstå sambandet mellan teoretiska perspektiv och praktisk verksamhet. Acta Didactica Norge, v. 12, n. 1, p. Art. 6, 19, sider, 9 mar. 2018.