HEDMAN, C.; MAGNUSSON, U. Lika eller lika möjligheter? Diskurser om skolämnet svenska som andraspråk inom det akademiska fältet i Sverige. Acta Didactica Norge, v. 12, n. 1, p. Art. 7, 20, sider, 19 mar. 2018.