HAUGEN, T. A. Funksjonell grammatikk som metaspråk i skulen – ei moglegheit for djupnelæring i arbeid med språk og tekst. Acta Didactica Norge, v. 13, n. 1, p. Art. 9, 22 sider, 20 mai 2019.