BJØNNESS, B.; SINNES, A. T. Hva hemmer og fremmer arbeidet med Utdanning for Bærekraftig Utvikling i videregående skole?. Acta Didactica Norge, v. 13, n. 2, p. Art. 4, 20 sider, 23 aug. 2019.