KVAM, E. K. Praksisveiledning og lærerstudenters profesjonelle utvikling. Om utviklende kunnskapsprosesser i lærerutdanningens praksisveiledning. Acta Didactica Norge, v. 13, n. 1, p. Art. 12, 19 sider, 4 jul. 2019.