Leganger-Krogstad, Heid. 2007. «Møtet Mellom Fag Og Politikk I En læreplanprosess, Eksemplifisert Ved KRL». Acta Didactica Norge 1 (1):(03.10.2007) 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.1014.