Rydland, Veslemøy. 2007. «Minoritetsspråklige Elevers Skoleprestasjoner: Hva Sier Empirisk Forskning?». Acta Didactica Norge 1 (1):(27.09.2007) 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.1016.