Kjeldstadli, Knut. 2007. «Tolk for Mangfold - Talsmann for Enhet? Universitetskultur Og lærerutdanning I Det 21. Hundreåret». Acta Didactica Norge 1 (1):(02.10.2007) 14 sider. https://doi.org/10.5617/adno.1017.