Andreassen, Rune. 2008. «Ny Fagbok Av Astrid Roe: Lesedidaktikk - Etter Den første leseopplæringen». Acta Didactica Norge 2 (1):(Art. 7, 2 sider). https://doi.org/10.5617/adno.1028.